Blog

Fællesfaktorer

Abstract(s) for Rome 2022

I september 2022 afholdes den internationale psykoterapiforskningskonference i Rom. Jeg er så heldig at skulle præsentere et studie om effekten af et Deliberate Practice-træningsprogram og erfaringerne derfra. Jeg ville have sendt to abstracts ind, men der var en begrænsning på blot et pr. primære forfatter. Begge abstracts kan læses nedenfor.

Getting better should be fun. Reports from a Deliberate Practice training program

Objective: Although still new within the field of therapist training…

Læs mere…

Pludselig bedring i psykoterapien

Den psykoterapeutiske proces kommer sjældent til udtryk som en lineær bedringskurve. Ofte oplever klienter det man indenfor psykoterapiforskningen kalder for pludselig bedring - på engelsk Sudden Gains. 

Begrebet Sudden Gains henviser til en hurtig pludselig bedring i form af symptomreduktion fra en session til en anden. Bedringen skal være stabil over tid og man skal måle mere end 25 procent af den samlede symptomreduktion før det kan klassificeres som en pludselig bedring. Forskning peg…

Læs mere…

Placeboeffekten i Psykoterapi

Placebo er et spændende område inden for psykoterapien, for hvor meget af klienternes udbytte kan vi egentlig tilskrive vores behandling? Hvor meget af det positive udbytte af psykoterapien skyldes faktorer, som ikke har noget med selve psykoterapien at gøre? Findes der overhovedet placeboeffekt inden for psykoterapien? Og hvis der gør, kan vi så bruge den psykoterapeutisk?

Placebo er et anerkendt fænomen inden for medicinsk behandling; man behandler ligefrem klienter med placebobehandling.…

Læs mere…

Hvilken terapiform er bedst for patienter med spiseforstyrrelse?

Der bliver stadig forsket i, hvilke metoder der virker bedst for en bestemt gruppe af klienter. Grunden til det er blandt andet, at det er den mest direkte vej til at kunne tilbyde evidensbaseret behandling.

Grenon et al. (2019) har foretaget en metaanalyse af en række randomiserede kontrolstudier (RCT), hvor man har sammenlignet forskellige psykoterapiformer til voksne med spiseforstyrrelser, netop for at blive klogere på om en form for psykoterapi virker bedre end andre

Grenon, R.,…

Læs mere…

Psykoterapeutiske fællesfaktorer

Er du opdateret inden for den nyeste forskning om psykoterapeutiske fællesfaktorer? Hvis ikke, kan du læse mere her.

Forskning har stadfæstet, at psykoterapi virker bedre end ingen behandling (Lambert, John, & Sons, 2013; Mulder, Murray, & Rucklidge, 2017; Wampold, 2015a). Men hvad er det helt præcist, der virker og skaber de ønskede forandringer i psykoterapien? Groft sagt er der to opponerende perspektiver på det spørgsmål. Inden for det ene advokerer man for, at behandlingseffekt kommer …

Læs mere…