Blog

Terapeutfaktorer

Abstract(s) for Rome 2022

I september 2022 afholdes den internationale psykoterapiforskningskonference i Rom. Jeg er så heldig at skulle præsentere et studie om effekten af et Deliberate Practice-træningsprogram og erfaringerne derfra. Jeg ville have sendt to abstracts ind, men der var en begrænsning på blot et pr. primære forfatter. Begge abstracts kan læses nedenfor.

Getting better should be fun. Reports from a Deliberate Practice training program

Objective: Although still new within the field of therapist training…

Læs mere…

Hvad kendetegner en særlig effektiv psykoterapeut?

Hvad er det ved en psykoterapeut, der gør, at vedkommendes klienter klarer sig væsentlig bedre end andres, uagtet det metodiske udgangspunkt og deres patienters problematikker?

Det spørgsmål har interesseret psykoterapiforskningen de seneste år, og man ved i dag, at kvaliteten af psykoterapeuter varierer meget i forhold til, hvor effektive de er (Johns, Barkham, Kellett, & Saxon, 2019). Nyere forskning har fastslået, at nogle psykoterapeuter simpelthen klarer sig bedre end andre terapeuter …

Læs mere…

Hører humor hjemme i psykoterapi?

Humor og psykoterapi er måske ikke det første, man forbinder med hinanden, men et forskerhold har undersøgt sammenhængen mellem humor og terapeutisk udbytte, og resultatet er overraskende. De finder, at klienterne hos terapeuter, der benytter en bestemt humorstil, oplever en signifikant større symptomreduktion end andre. Men hvilken humorstil?Yonatan-Leus, R., Tishby, O., Shefler, G., & Wiseman, H. (2018). Therapists’ honesty, humor styles, playfulness, and creativity as outcome predictors…

Læs mere…

Styr på underbevidste fordomme?

I et helt nyt studie undersøger forskerne, om sundhedsfaglige personer vurderer klienter forskelligt alene på baggrund af den sociale klasse, som klienterne vurderes til at have samt klienternes seksuelle orientering. Det viser sig, at vi er mere fordomsfulde, end vi måske går og forestiller os, og hvordan skal vi som fagpersoner forholde os til det?Thompson, M. N., Chin, M. Y., & Kring, M. (2019). Examining mental health practitioners' perceptions of clients based on social class and sexua…

Læs mere…

Terapeutfaktorer: Selvafsløring og umiddelbarhedDer er i de seneste år blevet lavet meget spændende forskning inden for psykoterapiens mange områder. Og jeg vil med tiden forsøge at få berørt de fleste. Som det første blogindlæg i denne serie vil jeg fokusere på et område, der endelig er kommet meget fokus på inden for psykoterapiforskningen efter mange års berøringsangst, nemlig hvad der ved psykoterapeutens karakter og holdning har indflydelse på effekten af terapien. Det er et område, som enhver psykoterapeut med respekt for sit fag bør…

Læs mere…