Blog

Evidensbaserede metoder

Abstract(s) for Rome 2022

I september 2022 afholdes den internationale psykoterapiforskningskonference i Rom. Jeg er så heldig at skulle præsentere et studie om effekten af et Deliberate Practice-træningsprogram og erfaringerne derfra. Jeg ville have sendt to abstracts ind, men der var en begrænsning på blot et pr. primære forfatter. Begge abstracts kan læses nedenfor.

Getting better should be fun. Reports from a Deliberate Practice training program

Objective: Although still new within the field of therapist training…

Læs mere…

Effekten af evidensbaseret terapi til depression

I en omfattende metaanalyse ser psykoterapiforskere på effekten af evidensbaserede psykoterapimetoder til depression, men efter at have justeret for bias (fejl) er der mange af metoderne, som ikke har nogen dokumenteret psykoterapeutisk effekt

Noget af det mest interessante, der er sket inden for psykoterapiforskningen i nyere tid, og som har ændret hele den etablerede forståelse af psykoterapeutiske metoder, er den berømte Dodokendelse (The Dodo Verdict) (Hougaard, 2004; Luborsky et al., 20…

Læs mere…