Blog

Nocebo

Pludselig bedring i psykoterapien

Den psykoterapeutiske proces kommer sjældent til udtryk som en lineær bedringskurve. Ofte oplever klienter det man indenfor psykoterapiforskningen kalder for pludselig bedring - på engelsk Sudden Gains. 

Begrebet Sudden Gains henviser til en hurtig pludselig bedring i form af symptomreduktion fra en session til en anden. Bedringen skal være stabil over tid og man skal måle mere end 25 procent af den samlede symptomreduktion før det kan klassificeres som en pludselig bedring. Forskning peg…

Læs mere…

Noceboeffekten i Psykoterapi

Nocebo er et både spændende og yderst vigtigt fænomen i psykoterapien.

Det er netop spændende, fordi det udpeger en ”bagside” af terapien. Nocebo-effekten kan nemlig forklare hvordan og hvorfor nogle klienter i psykoterapi faktisk får det værre af terapien. Den kan forklare en af de kræfter som arbejder imod psykoterapien og derfor er det særlig relevant at undersøge fænomenet, idet at jo mere vi ved og er opmærksomhed på nocebo-effekten, jo bedre kan vi forholde os til den og arbejde på at…

Læs mere…