Blog

Depression

Pludselig bedring i psykoterapien

Den psykoterapeutiske proces kommer sjældent til udtryk som en lineær bedringskurve. Ofte oplever klienter det man indenfor psykoterapiforskningen kalder for pludselig bedring - på engelsk Sudden Gains. 

Begrebet Sudden Gains henviser til en hurtig pludselig bedring i form af symptomreduktion fra en session til en anden. Bedringen skal være stabil over tid og man skal måle mere end 25 procent af den samlede symptomreduktion før det kan klassificeres som en pludselig bedring. Forskning peg…

Læs mere…

Styr på underbevidste fordomme?

I et helt nyt studie undersøger forskerne, om sundhedsfaglige personer vurderer klienter forskelligt alene på baggrund af den sociale klasse, som klienterne vurderes til at have samt klienternes seksuelle orientering. Det viser sig, at vi er mere fordomsfulde, end vi måske går og forestiller os, og hvordan skal vi som fagpersoner forholde os til det?Thompson, M. N., Chin, M. Y., & Kring, M. (2019). Examining mental health practitioners' perceptions of clients based on social class and sexua…

Læs mere…

Effekten af evidensbaseret terapi til depression

I en omfattende metaanalyse ser psykoterapiforskere på effekten af evidensbaserede psykoterapimetoder til depression, men efter at have justeret for bias (fejl) er der mange af metoderne, som ikke har nogen dokumenteret psykoterapeutisk effekt

Noget af det mest interessante, der er sket inden for psykoterapiforskningen i nyere tid, og som har ændret hele den etablerede forståelse af psykoterapeutiske metoder, er den berømte Dodokendelse (The Dodo Verdict) (Hougaard, 2004; Luborsky et al., 20…

Læs mere…