Center for Trivsel & Velvære  

  Sammen om at skabe de bedste forandringer  

  

Center for Trivsel & Velvære

Center for Trivsel & Velvære er et klinikfællesskab og kursuscenter i indre by i København i et roligt baghus lige ved Nørreport Station. Her arbejder forskellige behandlere, terapeuter og undervisere inden for blandt andet psykoterapi, psykologi, kraniosakral terapi, organmassage, kropsterapi, børne- og ungdomsrådgivning, filosofisk rådgivning, juridisk rådgivning, jordemoderrådgivning, konflikthåndtering m.m.

Ud over at være et fysisk center og klinikfællesskab er Center for Trivsel & Velvære også et netværk og en vidensbank konstrueret af professionelle fagfolk med specialiseret viden inden for særlige områder såsom psykoterapi, filosofisk rådgivning, kropsterapi, arbejds- og organisationspsykologi, kunst, socialpædagogik, konflikthåndtering, kønsstudier m.m.

Netværket har været under udvikling siden 2009 med det formål at kunne give den bedste hjælp til de søgende. Den helt gennemgående etik hos netværket er, at det handler om de enkelte mennesker, som henvender sig for at få hjælp. Netværket benyttes af de enkelte fagpersoner til sparring og råd, når de ønsker en ekstra vurdering på en sag eller et godt råd til problemløsning, der måske ligger uden for behandlerens eget specialområde.

Slogan

Sammen om at skabe den bedste forandring. Vi tror på, at man som netværk kan mere end summen af enkeltpersonerne alene. ingen kan alt, men sammen kan vi nå tæt på. Derfor arbejdes der altid på et stærkt fællesskab og samarbejde internt i Center for Trivsel & Velvære. 

Faglighed

Hos Center for Trivsel & Velvære holder vi os fagligt opdateret på den nyeste forskning, som deles internt i netværket. Og i nogen grad også eksternt, for eksempel i denne blog om psykoterapiforskning: www.psykoterapiforskning.dk

Handicappolitik

Hos Center for Trivsel & Velvære har vi en handicappolitik, der siger, at hvis ikke klienten kan komme til os, kommer vi til klienten. Læs mere her: link kommer.

Frivillighed & Velgørenhedsarbejde

Hos Center for Trivsel & Velvære gør vi en stor indsats for at øge trivsel og velvære hos børn og unge samt særligt udsatte. Vi tilbyder blandt andet gratis terapi og rådgivning til børn og unge og flygtninge på Sjælsmark. Derudover stiller vi behandlingslokaler til rådighed for behandlere, der udfører frivilligt arbejde. Juleaften inviterer vi enlige og/eller andre trængende til en klimavenlig jul i kærlighedens navn. Læs mere her: link kommer.

Samarbejdspartnere

Center for Trivsel & Velvære har et tæt samarbejde med Foreningen for Børn & Unge. Læs mere på www.ffbu.dk

Psykoterapeutuddannelse

Center for Trivsel & Velvære huser også en 4-årig psykoterapeutuddannelse. Den udmærker sig ved at være filosofisk forankret og integrerer den nyeste viden inden for psykoterapiforskningen. Derudover giver grunduddannelsen kendskab til relevante områder inden for psykologi og træning i evidensbaseret psykoterapi. I forbindelse med registreringen af den 4-årige psykoterapiuddannelse hos FaDP har vi lavet en studiehåndbog, som beskriver indholdet og formaliteterne i forhold til uddannelsen. Den og mere info om uddannelsen kan du finde her.

Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog ved først at fremmest at forstå det, han forstår.

Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståen gældende, så er det fordi jeg er forfængelig og stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.

Men al sand hjælp begynder med ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under dem, han vil hjælpe, og hermed forstå at det at hjælpe ikke er at herske, men det er at tjene, at det at hjælpe er villighed til, indtil videre at finde sig i at have uret og i ikke at forstå hvad den anden forstår.

Dersom du ikke kan begynde således med et menneske, at han kan finde en sand lindring i at tale med dig om sin lidelse, så kan du heller ikke hjælpe ham, han lukker sig for dig, han lukker sig inde i sit inderste - præk du så kun for ham!

- Søren Aabye Kierkegaard