Blog

Madsdahlgaard

Denne blog er et samarbejde mellem psykoterapiforskning.dk og Center for Trivsel & Velvære

 

Psykoterapiforskning.dk

Denne blog har til hensigt at formidle forskning inden for psykoterapien og andre behandlingsrelaterede områder på en forståelig og brugbar måde rettet til både læg- og fagpersoner. Bloggen forsøger derved at medvirke til, at psykoterapiforskningen kommer ud til dem, som den egentlig er til for, og bryde med den tendens, hvor psykoterapiforskning lukker sig om sig selv. Psykoterapiforskning er i en rivende udvikling, og i dag ved vi, at psykoterapi virker bedre end …

Læs mere…