4-årig psykoterapeutuddannelse hos

Center for Trivsel & Velvære

Bliv registreret psykoterapeut hos Center for Trivsel & Velvære

Introduktion

Psykoterapeutuddannelsen hos Center for Trivsel & Velvære har fokus på at gøre kursisten til en alsidig psykoterapeut ved at træne dig i et bredt udsnit af terapeutiske metoder, udvikle dine personlige psykoterapeutiske kompetencer, udvikle dig både som menneske og som terapeut samt bidrage til at skaffe dig et psykoterapeutisk netværk.

Psykoterapiforskningen har fastslået, at psykoterapi virker, men også at de forskellige terapeutiske metoder og retninger virker omtrent lige godt. Noget, der til gengæld kan tilskrives en stor del af den terapeutiske effekt, er de såkaldte fællesfaktorer, der går på tværs af de terapeutiske retninger.

I forhold til uddannelse af psykoterapeuter peger psykoterapiforskningen på, at de klassiske uddannelser ikke gør de studerende til bedre psykoterapeuter. Dem, der er gode psykoterapeuter, var det allerede før studiestart. En tese, som Carl Rogers allerede havde i 50'erne. Et nyere paradigme indenfor psykoterapiuddannelserne er træning af psykoterapeutiske færdigheder og deliberate practice, som modsat de klassiske uddannelser har vist sig at bidrage til at skabe bedre psykoterapeuter.

Derfor bygger den 4-årige psykoterapiuddannelse hos Center for Trivsel & Velvære på at skabe et bredt kendskab til psykoterapiens mange facetter for at øge terapeutens fleksibilitet og evne til at tilpasse terapien specifikt til den enkelte klient.

Vi har yderligere valgt at have et særligt fokus på fire aspekter, som med fordel kan supplere de evidensbaserede psykoterapeutiske tilgange, og som der er stigende efterspørgsel efter blandt klienterne, nemlig:

  • Filosofien
  • Kroppen
  • Spiritualiteten
  • Forskningen

I forhold til sidstnævnte mener vi, at enhver psykoterapeut med respekt for sit psykoterapeutiske virke og fagområde bør holde sig opdateret indenfor området. Men det kan være vanskeligt, og hos Center for Trivsel & Velvære vil vi gerne understøtte dette, også efter endt uddannelse.

ba8b319d-38df-436a-a01d-9c7937e46801

De psykoterapeutiske kompetencer er dybt funderede menneskelige egenskaber, som har stor værdi indenfor alle livets områder, hvor der er menneskelige relationer såsom på arbejdet, i privatlivet og i samfundet.

I løbet af den 4-årige psykoterapeutuddannelse er der altså fokus på at kultivere dine psykoterapeutiske evner ved blandt andet at have fokus på din personlige udvikling og din levede erfaring. Samtidig har uddannelsen filosofisk dybde og er funderet i den nyeste forskning på området. Den giver et teoretisk blik og praktisk erfaring med de førende terapeutiske tilgange til forskellige problematikker. Man har under uddannelsen mulighed for at blive en del af de projekter, som Center for Trivsel & Velvære kører, og har dermed mulighed for at tjene penge, mens man får erfaring, og altid under kompetent supervision.

photo-1511632765486-a01980e01a18

REG. Ordningen gennem FaDP

Som uddannet psykoterapeut hos Center for Trisel & Velvære har du den uddannelsesmæssige baggrund til at kunne ansøge om at blive registreret psykoterapeut. De mest øjensynlige fordele ved det er:

  • At du bekræftende kan svare positivt til folks skepsis overfor din psykoterapeutuddannelse
  • At du kan modtage kunder fra nogle forsikringsselskaber
  • At du kan dokumentere kvalitetssikring til kommende eller nuværende samarbejdspartnere
  • At du får en erhversforsikring som medlem af FaDP

 

Praktisk info:

Næste holdopstart er i februar 2022

Prisen er 47.500 kr. pr. år. inklusiv litteratur, te, kaffe og snacks.

Du skal regne med at bruge 5 ugentlige timer plus forberedelsen. Uddannelsen er forholdsvist fleksibel, således at du tidsmæssigt kan tilpasse den dit behov.

Der er åbent for tilmelding.

For spørgsmål og tilmelding kontakt Mads Dahlgaard, der er uddannelsesansvarlig:

  • Tlf.: 61 31 19 05
  • Email: center@trivselogvelvaere.com